Przejdź do treści

Wykorzystaj ciepło z biogazowni

Do 500 000 zł z ARiMR dla rolników i przetwórców

nabór wniosków:
3 stycznia 2024 – 5 lutego 2024

O programie

Program Małe przetwórstwo to dotacja z ARiMR w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Program skierowany jest do rolników, którzy
rozpoczynają lub prowadzą działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Wnioskodawca musi być ubezpieczony w KRUS lub mieć przyznane dopłaty bezpośrednie za rok 2022.

Warunki wsparcia

Wsparcie udzielane będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

• do 70% kosztów – dla lub wnioskodawców poniżej 41 roku życia

• do 60% kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców

Maksymalne dofinansowanie to 500 000 zł.

Istnieje możliwość wnioskowania o 50% zaliczki.
Pozostała część po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Możliwości biogazowe

W ramach wsparcia mogą być sfinansowane koszty zakupu urządzeń wykorzystujących ciepło odpadowe z biogazowni takie jak na przykład suszarnia do zboża.

POZOSTAŁE Koszty kwalifikowane w programie:

Budowa, modernizacja lub remont budynków oraz zakup nowych maszyn i urządzeń służących do:
przetwarzania
przechowywania
przygotowania do sprzedaży
wprowadzania do obrotu
produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.


Zakupu nowych środków transportu oraz ruchomych punktów sprzedaży, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin.

Roboty budowlane połączone z modernizacją infrastruktury i urządzeń:
do składowania i zagospodarowania odpadów i oczyszczalni ścieków
systemów fotowoltaicznych i słonecznych systemów grzewczych
instalacji odzysku ciepła oraz pomp ciepła
kotłów i pieców na biomasę

Formularz kontaktowy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Typ produkcji
RODO
www.koniczyna.com.pl/polityka-prywatnosci/

Obsługa dofinansowania

Obsługa programu realizowana jest we współpracy z Polską Agencją Pozyskiwania Funduszy Unijnych, naszą partnerską spółką.
PAPFU to jedna z największych firm na rynku doradztwa w pozyskiwaniu funduszy dla rolników z ARiMR.

Energia dla wsi

Do 20 milionów złotych dofinansowania do budowy biogazowni rolniczej.
Nabór wniosków do 29 lutego 2024.